Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Mecenas Dariusz Brodecki doradzał akcjonariuszom oraz wspólnikom w transakcjach sprzedaży i nabycia akcji/udziałów spółek. Reprezentował spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w jednej z największych fuzji w branży, gdzie w wyniku połączenia 8 spółek powstał jeden wielooddziałowy podmiot, wartość transakcji ponad 3.000.000.000,00 PLN (słownie: trzech miliardów złotych polskich).