Prawo korporacyjne  /  Prawo spółek  /  Prawo cywilne

Prawo cywilne, prawo spółek, prawo korporacyjne

Kancelaria radcy prawnego Dariusza Brodeckiego prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek i przedsiębiorców, w tym sporządza i opiniuje projektów umów, bierze udział w negocjacjach a także świadczy pomoc prawną i organizacyjną organów Spółki tj. Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników, przygotowuje projekty uchwał, a także wewnętrznych aktów normatywnych.